Stille nacht

stille nacht

Stille nacht heilige nacht

Protestantse versie
Stille Nacht, Heilige Nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
Hulp’loos kind, heilig kind
dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegt
werd G’in stro en in doeken gelegd
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor
Stille Nacht, Heilige Nacht
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer

Katholieke versie
Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, sluimert zacht
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
Lieflijk Kindje met goud in het haar
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust
Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend’lijk om Uwe God’lijke mond
Nu ons slaat de reddende stond
Jezus van Uwe geboort’
Jezus van Uwe geboort’
Stille nacht, heilige nacht
Herders zien ’t eerst Uw pracht
Door der eng’len alleluja
Galmt het luide van verre en na
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Meer kerstliedjes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *