Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunt u geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Wanneer u gebruik maakt van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt kinderfeestliedjes.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer. Daarom zorgen wij ervoor dat de communicatie en gegevensuitwisseling via onze site zo veilig mogelijk gebeurt. En als blog houden we ons natuurlijk aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouders hebben opgesteld. Lees hier onze uitgebreide privacyverklaring.

Copyrights

Op alle teksten en beelden op deze internetsite berust het copyright bij kinderfeestliedjes.nl (tenzij anders vermeldt). Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van kinderfeestliedjes.nl mag worden gekopieerd. Bent u van mening dat er door deze website copyright wordt geschonden neemt u dan direct contact met ons op.