Hoor, de engelen zingen d’eer

Hoor, de engelen zingen d’eer

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem.

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Hij die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Lof aan u die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt,
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer

Meer kerstliedjes

Hoor, de engelen zingen d’eer op Youtube

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *